Kleine VvE - Administratief Beheer

VvE Beheer Friesland zorgt voor:

  • ledenadministratie
  • informatie verstrekking aan notaris bij verkoop
  • welkomstpakket koper
  • opstellen agenda ALV
  • uitnodiging versturen voor ALV
  • opgestelde notulen archiveren

De VvE zorgt zelf voor:

  • ALV houden bij iemand thuis                         
  • notuleren
 

De VvE is een vereniging zoals elke andere vereniging (denk aan de hockey- of voetbalvereniging): Een bestuur, ledenadministratie en ALV. 

Ledenadministratie

Er moet precies worden bijgehouden wie eigenaar/lid is. En ook in welke verhouding hij eigenaar is van de gemeenschappelijke delen. En bovenal wie betaalt waarvoor en in welke verhouding. De basis hiervan is de Splitsingsakte. Wij zorgen dat alles goed is geregeld en is bijgehouden.

Alle leden hebben toegang tot een beveiligde digitale website van de VvE. 
Alle belangrijke documenten, alle besluiten en notulen, maar ook de correspondentie en reparatieverzoeken zijn daar beveiligd na te slaan en terug te lezen.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering van de VvE is het hoogte bestuursorgaan van de VvE. Niet het bestuur of de beheerder. 
De ALV stelt de begroting vast en daarmee ook de maandelijkse ledenbijdrage. 
De ALV stelt het MJOP vast en besluit hoe en hoeveel er gespaard moet worden. 
De ALV bepaalt welk geld waaraan betaalt moet worden. 
De ALV beslist of er wel wordt schoon gemaakt of niet. 

U zorgt zelf voor de vergaderruimte (bv iemands keukentafel of woonkamer), het vergaderen zelf en de notulen/besluitenlijst, wij zorgen voor de voorbereiding en afwikkeling.

Wij zijn niet aanwezig op de ALV. Een kleine VvE kan dat namelijk heel goed zelf regelen. U hoeft daarom ook niet te betalen voor de dure avond-werkuren van onze accountmanager. Dat is de kern waarom VvE Beheer toch goedkoop kan zijn voor kleine VvE's.