Kleine VvE - Financieel Beheer

VvE Beheer Friesland zorgt voor:

 • opstellen begroting
 • berekenen maandelijkse ledenbijdrage
 • controleren dat bijdrage wordt betaald
 • actie ondernemen bij achterstanden
 • controleren facturen
 • ter akkoord doorsturen aan bestuur
 • betalen facturen
 • controleren bankafschriften
 • boeken van bankafschriften, bijdrages en facturen
 • opstellen jaarwerk

De VvE zorgt zelf voor:

 • begroting vaststellen op ALV
 • factuur definitief goedkeuren, dan pas betaling
 • goedkeuren jaarwerk op ALV 

Transparant

VvE Beheer Friesland voert namens de Penningmeester/bestuur het financiële beheer van de vereniging. Dat doen we transparant en staan altijd ter beschikking voor vragen. Ook kan de Penningmeester en de Kascommissie altijd de volledige administratie in te kijken, zowel online als bij ons op kantoor.

Akkoord Penningmeester

Facturen die we betalen namens de VvE, betalen we pas nadat we akkoord hebben van het bestuur. Hierin zijn we heel strikt! Pas als er een digitale handtekening op de factuur staat, betalen wij de factuur pas! Niet eerder!