Kleine VvE - Technisch Beheer

VvE Beheer Friesland zorgt voor:

  • klachtenafhandeling
  • opdrachtverlening aan aannemers
  • controle facturen van aannemers
  • opvragen van offertes bij werkzaamheden duurder dan € 500,-
  • beoordelen bestaand MJOP 

De VvE zorgt zelf voor:

  • laatste woord in reparatieverzoeken
  • opstellen voorkeuze-lijst aanemers
  • controle facturen aannemers voor betaling
  • definitief besluit op offertes duurder dan € 500,-
  • vaststellen MJOP op ALV 

 

Maximaal bedrag

De ALV bepaalt -in lijn met de splitsingsakte- wat de bovengrens is voor het direct laten repareren van storingen door VvE Beheer Friesland. Meestal ligt dat op € 500,-. Wij garanderen dat reparaties boven € 500,- alleen plaatsvinden op basis van offertes.

Het voordeel van het netwerk, maar u blijft de baas

VvE Beheer Friesland heeft een groot netwerk van onderhoudsbedrijven. Echter geen enkel bedrijf heeft bij ons een streepje voor. Na overleg met het Bestuur geven we alleen opdrachten aan die aannemers waar de VvE vertrouwen in heeft. 
U bent de baas: niet wij en zeker niet de aannemer!

Samengevat:

VvE Beheer Friesland zorgt voor het onderhoud van uw VvE:
- 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor noodgevallen; 
- Correcte en snelle beoordeling van storingsmeldingen;
- Vertaalslag van meldingen van bewoners naar technische beschrijvingen voor aannemers;
- Veel overleg met het Bestuur en/of de Technische Commissie; 
- Beheer van en beoordeling van offertes voor Contractonderhoud en Planmatig Onderhoud.

Taken Dagelijks Onderhoud (DO):

- Het aannemen en beoordelen van storingsmeldingen;
- De VvE kan in geval van nood 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de storingsdienst;
- Direct opdracht geven tot het repareren van kleine reparaties (definitie van kleine reparaties is vooraf met bestuur en ALV afgesproken);
- Direct opdracht geven tot het repareren van spoed-eisende reparaties bij calamiteiten;
- Direct overleggen met het Bestuur of Technische Commissie bij grotere reparaties en terugkerende reparaties;
- Zorgen voor een juiste beschrijving van de reparatieopdrachten naar de aannemers toe;
- Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van een advies aan de vereniging inzake het dagelijks onderhoud.

Taken Contractonderhoud (CO):

- Het aanvragen van offertes en beheren van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen;
- Het uitbesteden en controleren van de in de VvE overeengekomen servicewerkzaamheden, zoals schoonmaakwerkzaamheden etc;
- Het afsluiten en beheren van energiecontracten;
- Het controleren en verwerken van ter zake ontvangen nota's.;
- Het steekproefsgewijs of na signalering ter plaatse controleren van de geleverde diensten.

Taken Planmatig Onderhoud (MJOP):

- Het opstellen en verzenden van offerte-aanvragen op basis van een degelijke werkomschrijving;
- Het beoordelen en vergelijken van 3 offertes;
- Het bespreken van de werkzaamheden met het Bestuur;
- Het uitbrengen van advies aan het Bestuur;
- Het voorbereiden en op basis van een vergaderbesluit opdragen van de werkzaamheden;
- Het begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden;
- Het met de leverancier opleveren van het werk middels een opleverrapport.