MJOP

Doel MJOP

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt de onderhoudsbehoefte van het gebouw bepaald. Wij maken met een MJOP de toekomstige uitgaven van het onderhoud inzichtelijk. Met een MJOP bent u in staat om de werkzaamheden in te plannen en kunt u de maandelijkse reservering ten behoeve van de VvE bepalen. Het MJOP kunt u tevens gebruiken om de aanbesteding van werkzaamheden financieel te toetsen.

Wij maken MJOP's conform de NEN 2767


Stappenplan voor het opstellen MJOP voor VvE.
1. Voorbereiden en overleg
We inventariseren alle aanwezige gegevens en tekeningen. Daarnaast bepalen we de gemeenschappelijke delen (voor verantwoordelijkheid VvE) en overleggen graag met bestuur over de huidige bouwkundige klachten

2. Bouwkundige opname
De inspectie vindt plaats conform de NEN 2767, zodat een objectieve en eenduidige conditiemeting ontstaat.
We inspecteren het bouwkundige exterieur, het bouwkundige interieur (gemeenschappelijk eigendom) en de technische installaties.

3. Bepalen van de hoeveelheden
We meten het gebouw in zodat we van alle bouwdelen precies weten hoeveel er van aanwezig is in de VvE. Hierdoor kunnen we uiteindelijk een nauwkeurige meerjarenbegroting opstellen.

4. Meerjarenonderhoudsplan
In het meerjarenonderhoudsplan worden de onderhoudshandelingen, het jaar van uitvoering en de condities van de bouwdelen vastgelegd. Met behulp van foto’s worden de gebreken weergegeven en worden adviezen opgesteld om gebreken te verhelpen.

5. Jaarlijkse schouw en uitvoering
Ieder jaar voeren we met de MJOP in de hand een schouw uit en kijken we naar het complete pand. Heel specifiek kijken we naar de onderdelen van het pand waar volgend jaar onderhoud op gepland staat. Voor deze bouwdelen vragen we dan in een vroeg-stadium offertes aan zodat de ALV ruim van te voren een keuze kan maken uit de verschillende offertes.

5. 3-Jaarlijkse actualisatie
Om het MJOP aan te laten sluiten bij de actuele marktprijzen stellen wij de prijzen iedere 3 jaar bij.

Wettelijke reservering MJOP

Vanaf 1 januari 2018 is de jaarlijkse reservering wettelijk vastgesteld: 
0,5% van de herbouwwaarde 
of op basis van een MJOP

Klik hier voor meer informatie