Totaal Pakket - Financieel Beheer

VvE Beheer Friesland zorgt voor:

 • opstellen begroting
 • toelichting geven op de ALV
 • berekenen maandelijkse ledenbijdrage
 • controleren dat bijdrage wordt betaald
 • actie ondernemen bij achterstanden
 • volledige administratie vve
 • controleren facturen
 • ter akkoord doorsturen aan bestuur
 • betalen facturen (na ontvangst van handtekening van het bestuur)
 • controleren bankafschriften
 • boeken van bankafschriften, bijdrages en facturen
 • opstellen jaarwerk
 • toelichting geven op jaarwerk op de ALV
 

 

Transparant

VvE Beheer Friesland voert namens de Penningmeester/Bestuur het financiële beheer van de vereniging. Dat doen we transparant en staan altijd ter beschikking voor vragen. Ook kan de Penningmeester en de Kascommissie altijd de volledige administratie in zien.

Akkoord Penningmeester

Facturen die we betalen namens de VvE, betalen we pas nadat we akkoord hebben van het bestuur. Hierin zijn we heel strikt! Pas als er een digitale handtekening op de factuur staat, betalen wij de factuur pas! Niet eerder!