Totaal Pakket - Juridisch/Bestuurlijk Beheer

VvE beheer Friesland zorgt voor:

  • Advies over wijzigingen in Huishoudelijk Reglement
  • Advies over overlast en niet-nakomen van regels en wetten
  • uitleg geven op ALV over de splitsingsakte, wet en jurisprudentie
  • toezien op correcte besluitvorming tijdens de ALV
  • monitoring op uitvoering van besluiten ALV
  • namens bestuur optreden tegen overtreders
  • namens bestuur versturen van correspondentie

 

 

 

Door onze ervaring met en kennis van splitsingsaktes, het appartementsrecht en andere specifieke wet- en regelgeving kan VvE Beheer Friesland het bestuur, de ALV en alle individuele leden in elke situatie helpen om een juiste beslissing te nemen. 
Hoe mooi het ook klinkt en hoe graag u ook zou willen: wonen in een mooi complex met alleen maar aardige en prettige buren. Wij zijn er als er onduidelijkheid is en zelfs als de regels gehandhaafd moeten worden. Het liefst zijn we dat voor. Daarom reageren wij graag pro-actief op ontwikkelingen zoals onderhuur of AirBnB.